Finanssivalvonta on rekisteröinyt Suomen Kuntakiinteistöt 1 Ky rahaston ja sen hallinnoijana toimivan SKK Management Oy:n Finanssivalvonnan julkiseen rekisteriin vaihtoehtorahaston hoitajaksi.  Rahaston tavoitekoko on 25 meur. Rahasto tarkoituksena on sijoittaa kaupunkien ja kasvukeskusten sekä tarkkaan valittujen erikoiskohteiden kiinteistöihin, joiden arvonkehitys ja vuokratuotto ovat vakaita. Sijoituskohteita ovat ensisijaisesti yhteiskuntakiinteistöt.

Lisätiedot:  

SKK Management Oy

Jani Kotikangas, rahaston hoitaja

jani.kotikangas@kuntakiinteistot.fi

Kimmo Kyhälä, senior advisor

kimmo.kyhala@kuntakiinteistot.fi

    Tutustu ajankohtaisiin
    referensseihin